Tim mat kinh sunwear

Sunwear VIP dang nhap
YOUR EMAIL
YOUR PASSWORD
 
 
 
 

  Quyền lợi VIP online

  • Được giảm giá  sãn phẩm khi mua trực tuyến.
  • Được thông báo qua email những chương trình khuyến mãi, hay những sản phẩm mới.
  • Giao hàng miển phí trên khắp lảnh thổ Vietnam.
  • Được giảm giá khi mua hàng tại showroom.

  Lệ phí đăng kí

  • Đăng kí thành viên VIP  miển phí.

 Cách thức đăng kí

  • Quí khách cần điền thông tin cá nhân theo form bên dưới.
  • Nếu thông tin cung cấp đây đủ, sau khi submit website sẻ báo quí khách đăng kí thành công.
VIP REGISTRATION FORM
(*) : Required
Thông tin đăng nhập
Email:(*)
Pasword:(*)
Confirm:(*)
Thông tin chi tiết khách hàng
Fullname:(*)
Address:(*)
Phone: